Розвиток системи позашкільної освіти здійснюється у рамках реалізації Програми розвитку системи освіти м.Ірпеня на 2012-2015 роки

Позашкільні заклади  відвідують 2588 (39%) учнів. Мережа гуртків ПНЗ міста складається з 66 гуртків та творчих об’єднань, у яких організовано навчання 169 груп вихованців за 8 напрямами позашкільної освіти:

 • науково-технічний – 390 учнів;
 • туристсько-краєзнавчий – 15 учнів;
 • фізкультурно-спортивний – 45 учнів;
 • художньо-естетичний -  1060 учнів;
 • гуманітарний -    250 учнів;
 • еколого-натуралістичний – 190 учнів;
 • дослідницький – 75  учнів.

В Ірпінській дитячо-юнацькій спортивній  школі   працює 7 відділень (бокс, черлідинг, спортивне орієнтування, футбол, волейбол, тхеквандо, регбі), займається 563 учнів.

Напрями позашкільної освіти
Позашкільна освіта у позашкільних навчальних закладах здійснюється за такими напрямами:

 • художньо-естетичний - забезпечує розвиток творчих здібностей, обдарувань і здобуття вихованцями, учнями й слухачами практичних навичок, оволодіння знаннями в сфері вітчизняної та світової культури й мистецтва;
 • туристсько-краєзнавчий - спрямовується на залучення вихованців, учнів і слухачів до активної діяльності з вивчення історії рідного краю та довкілля, світової цивілізації, географічних, етнографічних, історичних об′єктів і явищ соціального життя, оволодіння практичними уміннями та навичками з туризму та краєзнавства;
 • еколого-натуралістичний - передбачає оволодіння вихованцями, учнями та слухачами знаннями про навколишнє середовище, формування екологічної культури особистості, набуття знань і досвіду розв′язання екологічних проблем, залучення до практичної природоохоронної роботи та інших біологічних напрямів, формування знань, навичок в галузях сільського господарства: квітництво, лісництво, садівництво, грибівництво, бджільництво;
 • науково-технічний - забезпечує набуття вихованцями, учнями та слухачами техніко-технологічних умінь і навичок, розширення наукового світогляду, підготовку до активної науково-дослідної роботи, оволодіння сучасною технікою та технологіями;
 • дослідницько-експериментальний - сприяє залученню вихованців, учнів і слухачів до науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської та винахідницької роботи в різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, а також створенню умов для творчого самовдосконалення та виявлення, розвитку і підтримки юних талантів й обдарувань;
 • фізкультурно-спортивний - забезпечує розвиток фізичних здібностей вихованців, учнів і слухачів, необхідні умови для повноцінного оздоровлення, загартування, змістовного відпочинку й дозвілля, занять фізичною культурою та спортом, підготовку спортивного резерву для збірних команд України, набуття навичок здорового способу життя;
 • військово-патріотичний - забезпечує належний рівень підготовки вихованців, учнів і слухачів до військової служби, виховання патріотичних почуттів і громадянської відповідальності;
 • оздоровчий - забезпечує необхідні умови для змістовного відпочинку та передбачає оволодіння вихованцями, учнями і слухачами знаннями про здоровий спосіб життя, організацію їх оздоровлення, набуття та закріплення навичок, зміцнення особистого здоров′я, формування гігієнічної культури особистості;
 • гуманітарний - забезпечує розвиток здібностей, обдарувань, практичних навичок вихованців, учнів і слухачів, оволодіння знаннями з основ наук соціально-гуманітарного циклу.

Навчально-виховний процесс  у позашкільному навчальному закладі здійснюється за типовими навчальними планами та програмами, що затверджуються центральними органами виконавчої та відповідними місцевими органами виконавчої влади.