Нормативно-правова база з питань загальної середньої освіти

Закони України:

"Про освіту" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

"Про загальну середню освіту" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Укази Президента України:

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/926/2010

Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013

Акти Кабінету Міністрів України Накази Міністерств:

від 5 квітня 1994 р. N 228 "Про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних закладів" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-94-п

від 12 квітня 2000 р. N 646 "Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/646-2000-п

від 27 серпня 2010 р. N 777 "Про затвердження Положення про освітній округ " http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-п

від 27 серпня 2010 р. N 778 "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-п

від 14 червня 2000 р. N 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/963-2000-п

від 8 серпня 2007 р. N 1019 "Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг " http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1019-2007-п

від 5 жовтня 2009 р. N 1121 "Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу " http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1121-2009-п

від 20 липня 2004  N 601 "Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0044-13

Накази Міністерства:

Наказ Міністерства № 1222 від 21.08.2013 "Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти" http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/NMON-1222.docx

Наказ Міністерства № 1550 від 04.11.2013 "Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції профільного навчання у старшій школі" www.mon.gov.ua/files/normative/2013-11-08/1682/1550.doc.

Наказ Міністерства № 1456 від 21.10.2013 "Про затвердження Концепції профільного навчання у старшій школі" http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/1681-

Наказ Міністерства № 528 від 03.05.2012 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 р. за № 750/21063 "Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0750-12

Наказ Міністерства № 921 від 17.08.2012 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 вересня 2012 р. за № 1482/21794 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1482-12

Наказ Міністерства № 664 від 06.06.2012 "Про затвердження навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня" www.mon.gov.ua/images/files/0newssj/06/07/664.doc

від 22.11.2011 № 1343 " Про затвердження Критеріїв системи рейтингового оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1436-11

від 26.01.2011 № 58 "Про  затвердження Концепції літературної освіти" http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/58.doc

від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальнихзакладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

від 19.06.2003 № 389 "Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих  шкіл (шкіл-інтернатів)" http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0547-03

від 02.06.2004 № 440 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (ради) загальноосвітнього навчального закладу" http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/440-20064.doc

від 16.08.2004 № 658 "Про внесення змін до Порядку державної атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів" http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0678-01

від 12.09.2011 № 1050 "Про навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів" http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/1050.doc

від 09.12.2009 № 1114 "Про  затвердження Примірного Положення про навчальний кабінет з основ здоров’я загальноосвітніх навчальних закладів"  http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/1114.doc

від 23.11.2010 № 1116 "Про внесення змін до розділу VІ Положення про державну підсумковуатестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої  освіти" http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/monitoring/13dpa.doc

від 21.01.2009 № 30 "Про документи для проведення ліцензування"  http://www.mon.gov.ua/img/zstored/files/nmo_30_21012009.doc

від 01.06.2010 № 521 "Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0651-10

від 07.04.2005 № 204 "Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів" http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/priem-pers.doc

від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних  працівників" http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10

від 13.04.2011 № 329 "Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти"  http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/serednya/baza/329.doc