Положення про міський конкурс проектів «Якою я бачу нову школу Приірпіння»

Положення

про міський конкурс проектів «Якою я бачу нову школу Приірпіння»

 

1. Загальні положення

1.1. Сфера дії цього Положення

Це Положення застосовується при проведенні конкурсу проектів «Якою я бачу нову школу Приірпіння» (далі —Конкурс) та визначає функції, права, обов'язки, відповідальність організаторів та учасників Конкурсу. А також порядок і терміни проведення Конкурсу, критерії та методику оцінки конкурсних робіт.

1.2. Ключові поняття, що використовуються в цьомуположенні:

Претендент — фізична особа старша 21 року, яка подала заявку на участь у Конкурсі;

Учасник — претендент, заявка якого прийнята організаційним комітетом(додаток 1);

Організаційний комітет Конкурсу (далі — Оргкомітет) — група осіб, які організовують роботу з проведення Конкурсу.

Експертна комісія — кваліфіковані фахівці у галузі освіти,залучені для експертизи та оцінювання поданих на Конкурс заявок;

Фіналіст — учасник, заявка якого відібрана Експертною комісією для участі у ІІІ етапі конкурсу;

Переможці – учасники, які за відповідним рішенням Експертної комісії набрали найбільшу кількість балів у ІІІ етапі (відповідно – І,ІІ, ІІІ місця);

Лауреати Конкурсу – Фіналісти, які не стали Переможцями;

Винагорода — занесення до списку резерву управлінських кадрів Ірпінського міськвиконкому, участь у поїздці до однієї з європейських країн з метою ознайомлення з досвідом шкільної освіти;

Партнер — компанія, що надає інформаційну, фінансову чи організаційну підтримку Конкурсу.

1.3. Місія Конкурсу :

- сформувати  позитивний  імідж освіти у громади  Приірпіння, сприяти підвищенню її конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг.

1.4. Основними цілями Конкурсу є: 

- виявлення кращих фахівців - лідерів  з метою формування резерву управлінських кадрів Ірпінського міськвиконкому;

- формування спільноти висококваліфікованих кадрів в освітньому просторі Приірпіння, здатної до реалізації завдань сучасної освіти;

- створення майданчика професійної взаємодії між фахівцями, які  підтвердили високий рівень управлінських компетентностей.

1.5. Завданнями проведення Конкурсу є:

- виявити  та підтримати особистостей з лідерськими задатками, здатних до здійснення інноваційних перетворень в системі освіти Приірпіння;

-популяризувати та стимулювати інноваційну діяльність активних громадян Приірпіння;

-створити базу інноваційних ідей у галузі освіти;

-реалізувати програму з обміну досвідом для авторів перспективних проектів;

-сприяти розвитку відібраних перспективних ідей до рівня інноваційних проектів;

-представити інноваційні проекти інвесторам з метою  залучення їх до фінансування програм розвитку закладів освіти;

1.6. Координація проведення Конкурсу:

Координація проведення покладається на Оргкомітет.

Оргкомітет формує склад Експертної  Комісії.

2. Керівництво конкурсу

2.1. Функції, права,обов'язки та відповідальність Оргкомітету:

2.1.1. Функції Оргкомітету:

-оголошення та анонсування Конкурсу;

- визначення умов проведення Конкурсу (порядок проведення, терміни, форма заявки на участь, критерії оцінки, етапи, місце проведення фіналу тощо);

- визначення складу та організація роботи  Експертної  Комісії;

- підготовка і проведення кампанії з метою інформування максимальної кількості потенційних Учасників про проведення Конкурсу;

- прийом заявок на Конкурс та їх подальша обробка;

- організація відбіркового етапу та фіналу Конкурсу;

- вручення винагород переможцям Конкурсу;

- затвердження кошторису проведення Конкурсу. 

2.1.2. Права Оргкомітету

Оргкомітет має право:

-використовувати матеріали Конкурсу в рекламних цілях;

-на превентивне укладання договорів з Учасниками Конкурсу;

-залишити у себе матеріали, представлені на Конкурс, лише за згодоюУчасника Конкурсу та завчасно узгодженими умовами;

-надавати юридичну і технічнупідтримку Переможцям Конкурсу;

- не здійснювати винагороду у випадку порушення Переможцем умов Положення;

-відмовити претендентові в прийнятті заявки на підставі невідповідності вимогам Положення про Конкурс;

- прийняти інші організаційні рішення, спрямовані на вирішення завдань, що стоять перед Оргкомітетом і Конкурсом. 

2.2.3. Обов'язкиОргкомітету.

Оргкомітет зобов’язаний:

-створити рівні умови для всіхУчасників;

-забезпечити гласність проведення Конкурсу;

- провести Конкурс відповідно до цьогоПоложення.

2.2.4. Відповідальність Оргкомітету

Оргкомітет несе адміністративну відповідальність за порушення цього Положення і процедур підготовки та  проведення Конкурсу.

3. Права,обов'язки та відповідальністьучасників

3.1. Учасники мають право:

-отримати інформацію про умови та порядок проведення Конкурсу;

-звернутися до Оргкомітету за роз'ясненням пунктів цього Положення;

-направити заявку на участь у Конкурсі;

-брати участь у всіх заходах, організованих для Учасників Конкурсу, відповідно до етапів проведення Конкурсу;

-отримати винагороду після того, як вони будуть визначені переможцями Конкурсу.

3.2. Учасники зобов’язані:

-попередньо ознайомитися з предметом Конкурсу, вивчити вимоги, що пред'являються до участі в Конкурсі;

-своєчасно надати заявки відповідно до вимогцьогоПоложення;

-дотримуватись цього Положення про Конкурс;

3.3. Учасники несуть відповідальність за:

-порушення вимог що до достовірності інформації, вказаної у заявці;

-недотримання умов, процедур і  термінів, встановлених цим Положенням;

-порушення авторських прав, у тому числі- при підготовціматеріалів.

За вказані порушення Оргкомітет може позбавити Учасника права на участь у Конкурсі. Повідомлення Учаснику про позбавлення його права на участь у Конкурсі надсилається електронною поштою, зазначеною в заявці.

4. Порядок прийому заявок і проведення Конкурсу

4.1. Конкурс  має відкритий характер. До участі запрошуються фізичні особи від 21 року.

4.2. Участь в Конкурсіможе бути лише індивідуальною.

4.3. Конкурс проводиться у триетапи:

І- відбірковий етап (за поданими матеріалами);

 ІІ – заслуховування  Експертною комісією представлених проектів і відбір Фіналістів;

ІІІ - фінальний етап (визначення Переможців і Лауреатів).

4.4. Для участі в Конкурсі необхідно заповнити та надіслати резюме і форму заявки, розміщену на офіційному сайті Управління освіти і науки (далі – Заявка) Ірпінської міської ради. Учасник має право запитувати в Оргкомітет у підтвердження про отримання Заявки електронною поштою або за телефоном. Заповнюючи Заявку, Учасник підтверджує, що ознайомлений з умовами проведення Конкурсу та висловлює свою згоду на участь у ньому, а також погоджує використання персональних даних.

4.5. У конкурсну заявку входить:

- заявка Учасника (додаток 1).

- опис проекту (додаток 2).

Учасник, подаючи заявку, тим самим підтверджує, щонаведені в нійвідомості не містять комерційної чи іншої таємниці і є власною розробкою, дає свою згоду на надання інформації про бізнес-ідеї(якщо такі є), або проект третім особам (в тому числі - шляхом розміщення фрагментів конкурсних робіт на інтернет-сторінках, в інформаційних виданнях, а також шляхом публікації конкурсних робіт повністю з обов'язковимз азначенням автора).

4.6. Протягом 5 (п’яти) календарних днів після оголошення учасників Конкурсу, участники зобов'язані подати презентації встановленого зразка (у PowerPoint). Якщо презентація не подається у вказаний термін, Фіналіст до фіналу не допускається. 

4.6. Дата та місце  проведення Фіналу Конкурсу публікуються на офіційному сайті Управління освіти і науки м.Ірпіня не пізніше, ніж за 10 (десять) днів до фіналу.

5. Порядок проведення Конкурсу та оцінювання робіт  Учасників 

5.1. Відбір Заявок для участі в Конкурсі за формальними критеріями є першим етапом Конкурсу. Проводиться Оргкомітетом з точки зору їх відповідності цілям проведення Конкурсу, а також достовірності інформації, поданої у заявці.

5.2. Другий етап Конкурсу включає оцінювання проектів Експертною комісією на підставі їх публічного захисту (до 15 хв.). 

Оцінювання Учасників Конкурсу проводиться за критеріями:

- знання основних тенденцій розвитку освіти України;

-  стратегічне мислення;

- інноваційна здатність;

- комунікативність;

- демократична спрямованість та налаштованість на співпрацю;

- знання освітнього менеджменту;

- підприємливість і бачення шляхів  позабюджетних надходжень закладу освіти. 

 

5.3. Третій етап Конкурсу – визначення Переможців.

Переможці визначаються Експертною комісією шляхом участі Фіналістів у публічному  бліц – турнірі  з актуальних питань розвитку освіти України та виконанні тестових завдань.

Питання бліц – турнірута тестові завдання готуються Експертною комісією  і є однаковими для всіх Фіналістів  конкурсу. 

Порядок відповідей Фіналістів  на запитання бліц – турніру визначається шляхом жеребкування.

За результатами бліц – турніру  та виконаних тестових завдань  Експертною комісією шляхом таємного голосування визначаються Переможці Конкурсу (І,ІІ, ІІІ місця).

Фіналісти, які не стали Переможцями, є Лауреатами Конкурсу.

 5.4.Результати Конкурсу оголошуються за підсумками засідання Експертної комісії у день  проведення ІІ і ІІІ  етапів захисту проектів.

5.5. Урочисте нагородження Переможців і Лауреатів Конкурсу відбудеться після оголошення переможців. Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами, Лауреати і учасники ІІ етапу –сертифікатами.

5.6. Експертна комісія Конкурсу має право додатково відзначати і заохочувати окремі проекти.

5.7. Переможці та Лауреати  Конкурсу можуть отримати спеціальні Винагороди від Партнерів Конкурсу.

 

6. Використання інформації про Учасників з метою реклами

6.1. Оргкомітет залишає за собою право використовувати з метою реклами назви,логотипи та короткий опис проектів, що беруть участь у Конкурсі.

6.2. Учасники зобов'язуються дати рекламне інтерв'ю про участь уКонкурсі, зокрема- на радіо і телебаченні, а також в іншихзасобах масовоїі нформації, або взяти участь у фото- чи відеозйомці для рекламних матеріалів Конкурсу без отримання нагороди. 

6.3. Інформаційну підтримку Конкурсу здійснюють сайт Управління освітою і науки Ірпінської міської ради та видання «Ірпінський Вісник».

У заяві  про участь у Конкурсі Учасники вказують на свою  згоду щодо дотримання умов Положення. 

 

Додаток 1

до Положення про Конкурс проектів

 «Якою я бачу нову школу Приірпіння»

 

ЗАЯВА

на участь у конкурсі проектів «Якою я бачу нову школу Приірпіння»

 

 

Назва проекту:

 

 

Прізвище, ім'я, по - батькові

 

Дата народження _____________________________________________________________

 

Місцепроживання (реєстрація): _________________________________________________ 

 

Контактний телефон (______) ___________________________________________________

 

Електронна пошта _____________________________________________________________ 

 

Освіта (найменування навчального закладу, дата закінчення) _____________________ ______________________________________________________________________________ 

 

Кваліфікація,спеціальність ______________________________________________________ 

 

Загальний стаж роботи _________________________________________________________ 

 

Місце роботи _________________________________________________________________ 

 

Посада _______________________________________________________________________

 

 

Додаток 2

до Положення про Конкурс проектів

«Якою я бачу нову школу Приірпіння»

 

 

ОПИС ПРОЕКТУ

 

 «_____________________________________________________»

(назва)

 

ПІБ автора _________________________________________________________

Контактна інформація _______________________________________________

__________________________________________________________________

Короткий опис суті проекту __________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Інноваційна складова проекту ________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Необхідні ресурси для реалізації _____________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

 

 

«____» ____________2017 р.

Корисні посилання

  • Офіційний сайт Президента України
  • Офіційний сайт Верховної Ради України
  • Департамент освіти і науки КОДА
  • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
  • Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади
  • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти