Запрошуємо на роботу

Управління   освіти і науки Ірпінської міської ради запрошує на роботу в заклади освіти м. Ірпеня наступних спеціалістів:

Перелік нормативно-правових документів щодо соціально-правового захисту дітей

1. Декларація прав дитини
2. Конвенція ООН «Про права дитини»
3. Сімейний кодекс України;
4. Закон України «Про освіту»
5. Закон України «Про загальну середню освіту»
6. Закон України «Про позашкільну освіту»
7. Закон України «Про охорону дитинства»
8. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»
9. Закон України «Про національні меншини в Україні»
10. Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»
11. Закон України «Про звернення громадян»
12. Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року
13. Закон України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”
14. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року № 226 (із змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 433 від 16.06.1995 року, №1381 від 30.08.2003 року №868 від 06.09.2005 року) “Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування”
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 року № 823 “Про затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку”
17. Постанова Кабінету Міністрів України № 616 « Про затвердження Порядку розгляду заяв та звернень про вчинення насильства в сімї або реальну загрозу»
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.08.2011 року № 872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»
19. Спільний наказ Державного комітету України у справах сімї та молоді, міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 16.01.2004 р. №5/34/24/11. « Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»
20. Спільний наказ Мінсоцполітики, МОЗ,МОН,МВС від 01.06.2012 р. №329/409/652/502 «Про взаємодію місцевих органів виконавчої влади з питань здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються в прийомних сімях та дитячих будинках сімейного типу, соціального супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу»
21. Спільний наказ Мінсоцімолодьспорт, МОЗ, МОН, Мінсоцполітики, Мінтранс. МВС, Державного департаменту України з питань виконання покарань від 16.06.2006 №1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціальної роботи із сім'ями, які опинилися у складних життєвих обставинах »
22. Розпорядження міського голови Ірпінської міської ради від 14.06.2012 р. №197 «Про затверджен6ня плану заходів на виконання закону України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»
23. Рішення Ірпінської міської ради від 26.04.2011 р. №100 «Про захист морального та фізичного життя неповнолітніх дітей».