Ірпінська міська організація профспілки працівників освіти і науки України

вул. Т.Шевченка, 3А, м.Ірпінь, Київська область, 08200
тел/факс 63-363

До Ірпінської міської організації входить 32 первинних організацій (1076 членів профспілки),

Склад президії ради Ірпінської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

 1. Черкасов Геннадій Іванович - голова ради Профспілки.
 2. Волянська Світлана Рудольфівна – директор Ірпінського ЕТЦ, заступник голови ради.
 3. Вдовцова Олена Степанівна – голова ПК Ірпінської вечірньої ЗШ.
 4. Біляк Клавдія Миколаївна - голова ПК Ірпінської ЗШ І-ІІІ ст. №13.
 5. Судай Людмила Петрівна – методист з дошкільної освіти НМЦ.
 6. Монташова Ольга Дмитрівна - голова ПК ЗШ І-ІІІ ст. № 18.

Мета і завдання організації
Метою діяльності Профспілки є здійснення  представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки.
З метою реалізації своїх статутних та програмних завдань Профспілка в установленому законодавством порядку:
- захищає право членів Профспілки на працю, бере участь у розробленні та здійсненні державної політики в галузі трудових відносин, оплати праці, охорони праці, соціального захисту та житлово-побутового забезпечення;
- веде переговори, укладає  колективні договори і угоди, контролює їх виконання роботодавцями та їх об’єднаннями, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- здійснює контроль за дотриманням роботодавцями трудового законодавства, надає членам Профспілки необхідну безкоштовну юридичну допомогу.
- представляє права та інтереси  членів Профспілки за їх дорученням при вирішенні індивідуальних трудових спорів;
- представляє інтереси працівників при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів) у порядку, встановленому законодавством, направляє своїх представників для участі в роботі примирних комісій, трудових арбітражів та інших органів, які розглядають колективний трудовий спір (конфлікт);
-. має право представляти інтереси членів Профспілки в частині реалізації ними конституційного права на звернення за захистом своїх прав до судових органів, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, міжнародних судових установ;
- для захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників, всіх членів Профспілки має право на організацію та проведення страйків, зборів, мітингів, походів і демонстрацій відповідно до діючого законодавства;
- вносить пропозиції щодо визначення головних критеріїв життєвого рівня, прожиткового мінімуму, розмірів заробітної плати та умов оплати праці, пенсій та соціальних виплат працівників установ, організацій і закладів освіти, стипендій учнів, студентів, аспірантів, докторантів та інших, політики ціноутворення; розробки соціальних програм, спрямованих на створення умов, які забезпечують їх гідне життя та соціальний захист у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, безробіття, а також у старості та в інших випадках, передбачених законодавством;
- сприяє організації  та проводить культурно-освітню роботу серед членів Профспілки;
- здійснює громадський контроль за додержанням законодавства про працю та про охорону праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці та навчання, належних виробничих та санітарно-побутових умов, забезпеченням працівників і осіб, що навчаються, спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту. У разі загрози життю та здоров’ю працівників вимагає від роботодавця негайного припинення робіт на робочих місцях, виробничих дільницях та майстернях, цехах та інших структурних підрозділах або на підприємстві, в установі, організації галузі на час, необхідний для усунення загрози життю або здоров’ю працівників і осіб, що навчаються;
- у разі необхідності проводить незалежну експертизу умов праці та навчання, бере участь у розслідуванні причин нещасних випадків і профзахворювань на виробництві та дає свої висновки про них;
- інформує членів Профспілки про свою діяльність та її результати.
Для висвітлення своєї діяльності активно використовує засоби масової інформації, має право бути засновником засобів масової інформації та здійснює видавничу діяльність відповідно до чинного законодавства.
Здійснює соціальний і правовий захист профспілкових працівників, профспілкового активу. Організовує навчання і підвищення кваліфікації профспілкових кадрів і профактиву.
Профспілка організовує свою діяльність, виходячи з демократичних принципів:
- добровільності вступу до Профспілки і виходу з неї;
- виборності всіх профспілкових органів знизу до верху;
- рівності прав членів Профспілки.

Предложения партнеров

Канал не знайдено

Корисні посилання

 • Офіційний сайт Президента України
 • Офіційний сайт Верховної Ради України
 • Департамент освіти і науки КОДА
 • Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів
 • Електронна реєстрація в дошкільні навчальні заклади
 • Інститут інноваційних технологій і змісту освіти