Інклюзивна освіта – перспектива нова.
Хоч різні можливості – рівні права!
Кожна дитина – це цілий світ,
Освіта, повага і рівність для всіх!

Інклюзивна школа -заклад освіти, який забезпечує інклюзивне навчання як систему освітніх послуг, зокрема:

 • адаптує навчальні програми та плани, фізичне середовище, методи та форми навчання,
 • використовує існуючі в громаді ресурси, залучає батьків,
 • співпрацює з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних освітніх потреб дітей,
 • створює позитивний клімат в шкільному середовищі.

 

Інклюзивне навчання - створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвиту. Яке передбачає гнучку, індивідуалізовану систему навчання дітей з особливими потребами в умовах масової загальноосвітньої школи за місцем проживання, за індивідуальним навчальним планом, із забезпеченням медико-соціального та психолого-педагогічного супроводу.

Умови для організації інклюзивного навчання:

 • забезпечення безперешкодного доступу до будівель та приміщень такого закладу;
 • забезпечення необхідними навчально-методичними і наочно-дидактичними посібниками та індивідуальними технічними засобами навчання;
 • облаштування кабінетів учителя-дефектолога, психологічного розвантаження, логопедичного для проведення корекційно-розвиткових занять;
 • забезпечення відповідними педагогічними кадрами.
 • Зарахування та наповнюваність класів
 • Зарахування дітей з особливими освітніми потребами до класів з інклюзивним навчанням здійснюється в установленому порядку відповідно до висновку  психолого-медико-педагогічної консультації.

 

Наповнюваність класів з інклюзивним навчанням - не більш як 20 учнів, з них:
1.одна — три дитини з розумовою відсталістю або вадами опорно-рухового апарату, або зниженим зором чи слухом, або затримкою психічного розвитку тощо;
2.не більш як двоє дітей сліпих або глухих, або з тяжкими порушеннями мовлення, або складними вадами розвитку, або тих, що пересуваються на візках.

Алгоритм впровадження   інклюзивного навчання

 • Вивчення потреби організації інклюзивного навчання (контингент учнів, однорідність порушень)
 • Визначення базового / експериментального  загальноосвітнього навчального закладу
 • Створення умов у закладі для організації інклюзивного навчання (архітектурна доступність, корекційне обладнання, додаткові штатні одиниці (асистент вчителя/вихователь)
 • Підготовка педагогічних працівників
 • Просвітницька робота серед батьків та учнів
 • Зарахування та наповнюваність класів
 • Організація навчально-виховного процесу
 • Організація психологічного і соціального супроводу
 • Організація позакласної та позашкільної роботи